dimarts, 20 de juny de 2017

QUOTA DE MATERIALS I SERVEIS 2017-2018


 
Gràcies a aquesta quota l’alumnat de l’institut pot gaudir dels següents materials i serveis:

-       Manteniment de la fotocopiadora del centre: totes les fotocòpies i dossiers fotocopiats que reben els alumnes al llarg del curs van a càrrec de l’AMPA.

-       Lliurament de l’agenda escolar pels alumnes d’ESO.

-       Lliurament de la carpeta de l’institut als alumnes que s’incorporen per primera vegada al centre o inicien un cicle o etapa (1r i 3r d’ESO).

-       Col·laboració en el finançament de la millora de les instal·lacions i els equipaments de l'institut (reformes de la sala polivalent, adquisició d’ordinadors, pissarres digitals i materials didàctics, millora de la xarxa wi-fi, etc.).

-       Finançament de les festes populars (castanyada, carnestoltes, Sant Jordi, etc.) i de diverses activitats que s’organitzen al centre (Jornada d’energies renovables, concurs de fotografia matemàtica, concurs d’emprenedoria, etc.).

-       Subvenció dels actes de comiat i de les orles amb les fotografies dels grups d’alumnes que finalitzen els seus estudis al centre.

-       Col·laboració en el manteniment de la biblioteca-mediateca del centre (contractació d’una bibliotecària / administrativa i adquisició de fons bibliogràfic).

-       Organització de les activitats de reforç escolar (les classes de reforç les imparteixen alumnes de batxillerat o estudiants universitaris), així com la gestió de les classes d’estudi assistit (impartides per graduats universitaris).

-       Gestió del lloguer de taquilles (s’han de demanar a la secretaria de l’AMPA).

-       Gestió de les sol·licituds de subvenció, per als alumnes que ho requereixin, dels llibres de  text i/o altres demandes, degudament justificades per part dels pares o tutors legals.

-       Organització de xerrades adreçades als pares i mares d’alumnes.

-       Participació en el consell escolar del centre. 


Us adjuntem els impresos amb la informació de les quotes corresponents a cada curs, així com les diferents formes de pagament.