dimarts, 28 de novembre del 2017

Comunicació AMP: La FaPaC respon acusacions Assemblea Escola Bilingüe de Catalunya

COMUNICACIÓ AMPA
27/11/2017
View this email in your browser
 La FaPaC respon a les acusacions falses i intencionades de l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya

- Els objectius de la FaPaC no s'identifiquen amb cap partit polític, sinó que persegueixen, a través de l'escola pública de Catalunya, el foment d'una ciutadania crítica i democràtica unida en el respecte per la diversitat.

- En relació a la situació política de Catalunya, la federació ha defensat i continuarà defensant la democràcia, la llibertat d'expressió i de pensament, i el dret a decidir de totes les ciutadanes, independentment de la seva ideologia política.

- El projecte lingüístic de l'Educació Pública de Catalunya mai ha representat un
problema. L'intent d'instrumentalitzar-lo per a fins partidistes únicament interpel·la a la creació d'un conflicte inexistent.

- La FaPaC recorda que els seus representants són escollits per mares i pares de les AMPA/AFA federades.  Benvolguda AMPA,

La FaPaC ha volgut respondre a les acusacions fetes per l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya contra la federació en una petició que oberta a la plataforma Change.org en la qual acusa l'entitat de posicionar-se políticament, donar suport al pacte del referèndum, assistir a manifestacions nacionalistes, i no representar a totes les famílies.

Com a federació que representa més de 2.300 AMPA/AFA i més de 500.000 famílies arreu de Catalunya, la FaPaC vol deixar clar que és una entitat plural integrada per famílies diverses, una diversitat que la federació assumeix i respecta com un factor clau i enriquidor per lluitar per una educació pública de qualitat. La FaPaC sempre ha estat i estarà al costat de totes les famílies i ha denunciat i denunciarà l'ús polític i partidista de l'escola i de l'educació dels nostres fills i filles. 

Com tota associació sense ànim de lucre, la FaPaC disposa d'uns Estatuts on queden recollides les seves finalitats i objectius. Així, té la funció d'esdevenir un òrgan de relació i coordinació entre les AMPA/AFA que la integren. Des de la lliure decisió d'associar-se a la nostra Federació, es pretén participar en un projecte que busca la conjunció d'esforços de les mares i pares d'alumnes dels centres públics a fi de millorar la formació i l'educació de les nostres filles i fills.

El màxim òrgan de representació, participació i decisió de la FaPaC és l'Assemblea General que integra totes les Associacions membres i que són, al seu torn, representades per les mares i pares de les AMPA/AFA federades. En l'Assemblea General de la FaPaC es van aprovar, en el seu moment, els Estatuts que regeixen l'organització i l'activitat de l'entitat on es recull com a missió treballar per una educació de qualitat, catalana, laica, equitativa, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa.

L'Assemblea General ostenta la competència d'elegir i separar els càrrecs dels òrgans de govern. Recalquem, doncs, que els representants de la FaPaC són mares i pares elegides per les mateixes mares i pares.

La defensa política de l'escola pública de Catalunya que FaPaC reivindica s'emmarca, com ja hem explicat, en els objectius i fins establerts en els Estatuts. Aquests objectius i fins no s'identifiquen amb cap partit polític, sinó que persegueixen, a través de l'escola pública de Catalunya, el foment d'una ciutadania crítica i democràtica unida en el respecte per la diversitat.

Respecte a la diversitat ideològica
Per aquest motiu, la FaPaC en tots els seus comunicats en relació a la situació política de
Catalunya, ha defensat i continuarà defensant la democràcia, la llibertat d'expressió, la llibertat de pensament i el dret a decidir de totes les ciutadanes, independentment de la seva ideologia política. I seguirà condemnant qualsevol acció que pugui impedir el ple exercici dels drets civils i polítics i els drets econòmics socials i culturals.

Defensem el model educatiu púbic de Catalunya perquè és un model consolidat fruit d'un
ampli consens social i que la seva aplicació ha demostrat, a través de tots aquests anys, una acceptació generalitzada. El model lingüístic català es fonamenta en la promoció de la igualtat d'oportunitats i de la cohesió social garantint la convivència entre totes les persones sigui quina sigui la seva procedència.

Considerem que el projecte lingüístic de l'Educació Pública de Catalunya mai ha representat un problema. L'intent d'instrumentalitzar-lo per a fins partidistes únicament interpel·la a la creació d'un conflicte inexistent que, al nostre entendre, potencia més segregació de la que ja es manifesta a les nostres escoles i que respon a motius diferents dels del model lingüístic.

Aquests problemes es deriven de la manca de recursos i la progressiva desinversió en
l'Educació Pública, així com de l'existència d'una doble xarxa en la que coexisteix el model
d'educació pròpiament públic amb un altre model d'educació privada subvencionada amb fons públics.

Des de la nostra Federació que representa més de 2.300 AMPA/AFA i més de 500.000 famílies repartides per tot el territori de Catalunya, considerem que la voluntat d'emmarcar el debat sobre el sistema de l'educació pública al voltant del model lingüístic respon a una incomprensió sobre la realitat dels problemes quotidians que afecten les escoles i instituts als que assisteixen cada dia les nostres filles i fills.

 
Barcelona, 27 de novembre de 2017


Copyright © 2017 FAPAC, All rights reserved.
Has rebut el SETMANARI DE LA FAPAC com a AMPA federada.

Our mailing address is: